خانه

انجمن ثبت شده مشاوره آلمانی و ایرانی مرکز مشاوره زنان و دختران بیش از 25 سال در فرانکفورت فعال است و به دنبال مهاجران فارسی زبان و زنان پناهنده بویژه ایرانیان و خانواده های آنها از کل منطقه راین-اصلی است. این انجمن با ادعای مشکلات ویژه سیاسی-حقوقی ، روانی - اجتماعی و فرهنگی زنان در تبعید برای اجرای عدالت به طور مشترک توسط زنان مهاجر و آلمانی تأسیس شد. ...

بیشتر بخوانید